IMPRINT

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.


IČO: 48025976
DIČ: CZ48025976
Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14176

 

Kontaktní údaje:
E-mail: INFOCZ@BOEHRINGER-INGELHEIM.COM
Telefon: +420 234 655 111