ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES

1 čo sú to cookies?

Cookie sú malé dátové súbory, ktoré sa uložia do vášho počítača alebo mobilného zariadenia na žiadosť prehliadača, keď si stránku prehliadate. Cookie umožňujú webovej stránke po určitý čas „zapamätať si“ vašu činnosť alebo preferencie.

Veľa prehliadačov súbory cookies povoľuje. Avšak, používatelia si môžu nastaviť svoj prehliadač podľa vlastného želania a cookies odmietnuť alebo odstrániť.

Niektoré cookies sú zmazané po zatvorení vášho prehliadača, pričom tento typ je známy aj ako dočasné (session) cookies. Iné sa uložia do pamäti vášho zariadenia, pokým nevyprší ich platnosť alebo pokiaľ ich nevymažete z pamäti. Nazývame ich aj permanentné cookies, ktoré pri návrate na webovú stránku umožňujú, aby sa vybavili informácie o vašom pohybe na stránkach.

Cookie môžu dočasne uchovávať anonymné informácie o použití a používateľoch webovej stránky. Niektoré sú potrebné za účelom využitia webovej stránky, iné umožňujú prispôsobenie a optimalizáciu zobrazeného obsahu, zhromažďovanie užívateľských preferencii alebo monitorovanie návštevnosti webovej stránky, chyby a zabezpečenie ich prístupu.

2. Použitie súboru cookies na našej stránke

Na vašej webovej stránke používame my aj naši poskytovatelia služieb permanentné súbory cookies. Prehliadaním našej webovej stránky automaticky súhlasíte s tým, aby firma Boehringer Ingelheim inštalovala súbory cookies do vášho prehliadača. Ak si neželáte, aby naša stránka inštalovala súbory cookies do vášho prehliadača, môžete ich zakázať na stránke v nastavení cookies, alebo zmeniť nastavenia vášho prehliadača. V tomto prípade nemusia niektoré podstránky fungovať správne.

3. Ktoré súbory cookies používame?

Na tejto webovej stránke používame cookies na zaznamenávanie počtu návštevnosti a vášho využívania webovej stránky s cieľom ju zlepšiť.

NEVYHNUTNÉ

Tieto súbory sú nevyhnuté k tomu, aby stránka mohla fungovať. Umožňujú napríklad, aby užívateľ zostal prihlásený vo svojom účte. Tieto súbory cookies nie je možné zakázať.

Nevyhnutné cookies

Názov

Popis

HasVisited

Používa sa k zobrazeniu banera s európskym zákonom o súboroch cookies

allowTracking

Používa sa k analýze návštevnosti

AllowYoutube

Používa sa k zobrazeniu videí z Youtube

userSettings

Používa sa k všeobecnému manažmentu cookies

JSESSIONID

Používa sa pre funkciu podielovej kalkulačky

VÝKONOVÉ COOKIES

Tieto súbory cookies nepriamo pomáhajú zlepšovať túto webovú stránku sledovaním toho, ako ju využívate. Zbierajú informácie a môžu poskytovať správy o štatistikách využívania webu bez toho, aby osobne identifikovali jednotlivých návštevníkov.

Výkonové cookies

Názov

Popis

___utmz

Súčasť Google Analytics: monitoruje prevádzku a upozorňuje na problémy, ktoré by mohli vzniknúť pre prezeraní stránok užívateľmi.

__utmc

Súčasť Google Analytics: monitoruje prevádzku a upozorňuje na problémy, ktoré by mohli vzniknúť pre prezeraní stránok užívateľmi.

__utmb

Súčasť Google Analytics: monitoruje prevádzku a upozorňuje na problémy, ktoré by mohli vzniknúť pre prezeraní stránok užívateľmi.

__utma

Súčasť Google Analytics: monitoruje prevádzku a upozorňuje na problémy, ktoré by mohli vzniknúť pre prezeraní stránok užívateľmi.

__utmt

Súčasť Google Analytics: monitoruje prevádzku a upozorňuje na problémy, ktoré by mohli vzniknúť pre prezeraní stránok užívateľmi.

___utmz

Súčasť Google Analytics: monitoruje prevádzku a upozorňuje na problémy, ktoré by mohli vzniknúť pre prezeraní stránok užívateľmi.

VIDEO COOKIES

Netýkajú sa tejto stránky

4. Čo robiť v prípade, ak si neželáte povoliť cookies vo vašom prehliadači?

Môžete zablokovať používanie cookies alebo odstrániť cookies, ktoré už boli inštalované do vášho prehliadača. Upozorňujeme vás, že zakázanie cookies vám môže zabrániť využívať niektoré funkcie našej alebo iných webových stránok.

Môžete nastaviť svoj prehliadať tak, aby prijímal alebo odmietal všetky súbory cookies, aby vás na prijímanie cookies upozornil, aby kontroloval ich platnosť, trvanlivosť a obsah, alebo aby cookies pravidelne odstraňoval.

Inštrukcie po nastavení môžete vyhľadať tak, že napíšete „ cookies“ do sekcie pomocník vo vašom prehliadači.

Viac informácii o práve cookies v prehliadači vášho mobilného zariadenia nájdete v manuáli k zariadeniu.

Pre viac informácii i súboroch cookies, vrátane toho, ako sú inštalované a ako ich môžete spracovať a mazať, navštívte:

- Prohlížeč Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

- Prohlížeč Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

- Prohlížeč Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/windows/cookies-faq#1TC=windows-7THIS WEBSITE IS USING COOKIES​

We use them to give you the best experience. If you continue using our website, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.

COOKIE POLICY

1. ​What is a cookie?
A cookie is a small data file stored on your computer or mobile device at the request to your browser from a website when you visit this website. The cookie allows the website to “remember” your actions or preference for a certain period of time.
Most browsers allow cookies. However, users can set their browsers to refuse or remove them, if they wish.
Some cookies are deleted when you close your browser. They are known as session cookies. Others remain on your device until they expire or until you delete them from your cache. They are called permanent cookies and enable certain information about your use to be recalled when you return to the website.
A cookie can temporarily store anonymous information about the use and users of a website.
Some cookies are required in order to use a website, others allow customization and optimization of the displayed content, the collection of user preferences or the monitoring of the website's audience, website errors and the securing of its access.

2. The use of cookies when you visit our website
On our website, we and our service providers use permanent cookies. When browsing our website, you accept by default that Boehringer Ingelheim will install cookies on your browser.
If you do not want our website to install cookies on your browser, you can disable cookies on the cookie settings page or by modifying your browser settings. In this case, certain pages of the website may not function properly.
   
3. The cookies we use
On this website, we use cookies to measure audience and your use of the website and to improve it.

Essential
Required for your website to work, for example allowing a visitor to remain logged into their account. You cannot disable essential cookies.

Essential cookies

Cookie Name Cookie Description
hasVisited Used to display the EU cookie law banner
allowTracking Used for audience analytics
allowYoutube Used to display YouTube videos
userSettings Used for general cookie management
JSESSIONID Used for Shareholding calculator

Performance cookies
These cookies indirectly help improving this website by tracking your use. This set of cookies collect information and may report website usage statistics without personally identifying individual visitors.

4.What to do if you do not want to allow the use of cookies on your browser
You can block the use of cookies or remove cookies that are already installed on your browser. We draw your attention to the fact that disabling cookies may prevent you from accessing certain features on our website and other websites.
You can set your browser to accept or reject all cookies, to be notified when a cookie is issued, to check its validity, duration and content and to periodically delete cookies.
You can also type “cookies” in your browser's help section to access the setup instructions.
For information about how to manage cookies on the browser of your mobile device, you will need to consult the device manual.
For more information about cookies, including how they are installed and how you can manage and delete them, visit www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies For more information about cookies, including how they are installed and how you can manage and delete them, visit:

- Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows/cookies-faq#1TC=windows-7

​​​​​​​