FRONTLINE® je liek, ktorý nájdete u vášho veterinára, v miestnej lekárni alebo v špecializovaných predajniach. O radu ohľadne liečby alebo výrobku s ohľadom na zdravie vášho zvieratka požiadajte vášho veterinára.

​​​