​​

 

 

 

 Otázky a odpovědi

  Produkty

 

 

faq  

Aplikace Frontline Spray ​
Otázka: Dne 29.12.2014 jsem na obě kočky (věk 4 měsíce, žijí pouze doma) aplikovala sprej Frontline dle návodu. Zhruba 2x týdně provádím detailní "deratizaci" bytu (vysávám celý byt včetně lůžkovin, závěsů, pelíšků, škrabadel. Stříkám neostomosanem úplně všude + vytřu podlahy tímto roztokem + podlahu znovu vystříkám. Peru a žehlím vše, co jde). Dne 7.1.2015, tj.po týdnu a půl jsem na jedné kočce našla blechu a na druhé bleší trus. Prosím o radu, co dělám špatně? Vím, že nedoporučujete kombinovat v době kratší než 1 měsíc, ale přemýšlím ještě o pipetě Combo...

Odpovídá veterinární lékař MVDr. Michal Gojda: Dobrý den,

pokud byl Frontline Spray aplikován podle návodu, především v dostatečné doporučené dávce, rovnoměrně na celý povrch těla, dá se s vysokou pravděpodobností očekávat účinek proti blechám po dobu 4 týdnů. Intenzita průběžného lízání vlastního tělního pokryvu (péče o zevnějšek, u kočky výrazně vyvinutá) ale může délku účinku negativně ovlivnit (aniž by vznikal nějaký problém z hlediska bezpečnosti pro ošetřené zvíře).

S občasným nálezem blech na ošetřených zvířatech i přes všechna provedená opatření (řekl bych, že pro eliminaci těchto cizopasníků děláte maximum) je potřeba počítat z důvodu, že určitá část vývojových stádií (vajíčka, larvy a kukly) zůstane nezasažena i přes zmíněné desinsekční zásahy (larvy mají schopnost pohybu s tendencí zalézat do štěrbin a dutinek, kde jsou do jisté míry chráněny; kukly jsou extrémně odolné, zejm. vůči chemickým látkám a mají lepkavý povrch, který znesnadňuje jejich odstraňování - např. pomocí vysavače). Z nich se klubou dospělé blechy, napadající přítomné hostitelské zvíře.

Právě proto má význam udržování zvířat v domácnosti ve stavu dlouhodobé antiparazitární ochrany, kdy je vysoká pravděpodobnost, že i občas se vyskytnuvší dospělé blechy na zvířatech (kočkách a/nebo psech) budou likvidovány působením antiparazitárního přípravku, kterým je zvíře ošetřeno, a to dříve, než začnou produkovat potomstvo. Je nutné si uvědomit, že k zahubení cizopasníků účinkem jakéhokoliv přípravku je nutná určitá doba expozice a že účinek např. u Frontlinu se projeví (zahubením blechy) zpravidla až po několika (někdy i po 12 – 24) hodinách přítomnosti parazita na ošetřeném zvířeti.

Opakovat ošetření Frontlinem dříve než za 4 týdny se nedoporučuje vzhledem k tomu, že testování bezpečnosti pro aplikační intervaly kratší než 4 týdny nebylo prováděno. Riziko zdravotních problémů by pravděpodobně bylo velmi malé, nicméně zcela vyloučit jej nelze.

Pro následující ošetření bude možná vhodné použít pipety Frontline Combo Spot on Cat, který má hubící efekt nejen proti dospělým blechám, ale také proti vývojovým stádiím, čímž celkově urychluje eliminaci bleší populace na zvířatech a částečně i v prostředí domácnosti.

Existují dva druhy Frontlinu pro kočky?
Otázka: U veterináře jsem dostala pro kočku pipetu Frontline® Combo - která má zničit i parazity v okolí zvířete. Částka za tuto pipetu byla téměř jednou tak vysoká než jsem kupovali dříve u jiného vetrináře. Existují 2 druhy tohoto výrobku?

Odpovídá veterinární lékař MVDr. Michal Gojda: FRONTLINE® Combo Spot on Cat je přípravek řady FRONTLINE®, který díky svému složení zvyšuje účinnost proti blechám v tom smyslu, že kromě dospělých cizopasníků hubí i jejich vývojová stádia a tím urychluje eliminaci bleší populace z prostředí domácnosti. V případě přítomnosti blech na zvířeti dochází totiž k poměrně intenzivnímu rozmnožování blech - bleší vajíčka padají z povrchu zvířete na podlahu, kde zejména v kobercích a ve štěrbinách nacházejí ideální prostředí pro další vývoj (larva, kukla, dospělec). Kladená bleší vajíčka jsou zasažena účinnou látkou zpravidla ještě na zvířeti, případně později kontaktem ošetřeného zvířete s prostředím domácnosti (pelíšek, odpočívadla, koberce...).

Cenové rozmezí se může samozřejmě lišit (tvorba koncových cen není nijak limitována), můžete si však předem zjistit cenu veterinárních přípravků a léků a podle toho se zařídit.

Frontline nemá repelentní účinek!!!
Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala, proč můj pes po aplikaci spot-onu Frontline stále nosí domů klíšťata? Většina jich je nepřisátá. Znamená to, že tento přípravek nepůsobí jako repelent? Působí (zabíjí) pouze při přisátí klíštěte do kůže?

Odpovídá veterinární lékař MVDr. Michal Gojda: Frontline nemá repelentní účinek, takže lezoucí klíšťata i na zvířeti ošetřeném tímto přípravkem můžete najít.

K zahubení klíšťat dochází kontaktem klíštěte s účinnou látkou, která se nachází na povrchu kůže a srsti. Tato účinná látka (fipronil) se po aplikaci přípravku váže na tukové substance kožního mazu a jeho prostřednictvím proniká do mazových žlázek a chlupových váčků lokalizovaných v kůži. Z těchto depot se postupně uvolňuje zpět na povrch a obnovuje koncentraci účinné látky. Při pohybu v srsti zvířete dojde tedy ke kontaminaci klíštěte fipronilem a k jeho následnému usmrcení. Od napadení klíštětem dochází k jeho zahubení v průběhu několika hodin a většina cizopasníků je usmrcena dřív, než se stačí uchytit v kůži. I po případném přisátí však dojde minimálně u 90% těchto klíšťat k jejich úhynu, a to do 24 - 48 hodin po napadení (k přenosu závažných onemocnění od klíštěte dochází zpravidla až po uplynutí právě této doby).

Pokud chcete minimalizovat riziko silného napadení, je v době sezóny klíšťat vhodná zběžná prohlídka psa (event. i za pomoci hřebene) po každé vycházce, zejména pokud se evidentně nacházíte v zóně zvýšeného výskytu (tyto zóny se mohou rok od roku lišit - místa se slabým výskytem např. v minulém roce mohou mít letos masivní výskyt klíšťat a naopak). Zjištěná pohybující se klíšťata je vhodné manuálně odstranit (rukou chráněnou rukavicí).

Frontline pro velmi malá koťata
Otázka: Chtěla jsem se zeptat, jestli Frontline spray můžeme použít u malých koťat. Přečetla jsem si, že starší dvou dnů, ale zároveň zabránit olizování se zvířat navzájem. Jak však zabránit kočce-matce, aby svá koťata neolizovala? Může jí to nějak ublížit? Zároveň však nevíme, jak jinak je všechny bezpečně odblešit.

Odpovídá veterinární lékař MVDr. Michal Gojda: FRONTLINE Spray je skutečně možno použít u koťat od 2. dne věku, dávka však musí být přiměřená, tj. podle velikosti kotěte, maximálně v objemu jednoho střiku tlakové pumpičky u balení 100 ml (pro nejmenší koťata bude odpovídat spíš dávka kolem poloviny objemu jednoho střiku). Objem 1 střiku u balení 100 ml odpovídá 0,5 ml přípravku a to je dávka asi na 150 gramů váhy ošetřovaného zvířete.

Je potřeba při aplikaci chránit obličejovou část hlavy kotěte a přípravek po nastříknutí jemně rozetřít po celém povrchu těla (včetně hlavy). Ruce při aplikaci je třeba chránit gumovými rukavicemi.

Koťata po aplikaci separujte od matky i od sebe navzájem (v prostředí s pokojovou teplotou, bez průvanu) až do zaschnutí povrchu těla, což je záležitostí maximálně 30 minut. Po zaschnutí přípravku již mohou být koťata v běžném kontaktu s matkou.

Kočka - matka by měla být samozřejmě ošetřena obdobným způsobem, odpovídající dávkou (6 - 12 stisků tlakové pumpičky na 1 kg hmotnosti podle délky srsti u balení 100 ml). Při vmasírování do kůže celého povrchu těla je vhodné vyhnout se strukům mléčné žlázy.

U kočky by bylo možné i použití zakapávací aplikační formy FRONTLINE Spot on místo spreje, u koťat se dá forma Spot on použít až od věku 8 týdnů.

Návod k použití přípravku je umístěn pod etiketou plastové sprejové nádobky, informace najdete i tam.

Hrozí po olíznutí přípravku zvířeti zdravotní potíže?
Otázka: Pokud došlo k aplikaci Frontline na špatné místo na hřbetě a 10- měsíční kočka přípravek olízala, hrozí jí nějaké zdravotní problémy?

Odpovídá veterinární lékař MVDr. Michal Gojda: Vzhledem k bezpečnostní šíři přípravku Frontline je pravděpodobné, že kočce po olízání přípravku z místa aplikace následné zdravotní problémy nehrozí. Tyto situace mohou být provázené zvýšeným sliněním přechodného charakteru (reakce na pomocné látky, které jsou součástí přípravku), zpravidla bez dalších následných poruch.
Doporučuji příště aplikovat kočce přípravek až na skutečný přechod hřbetu na krk. Kočka je schopná pohodlně otočit hlavu až na hřbet a aplikovanou látku, pokud není aplikována v blízosti krku, z těchto míst olízat.

Jak účinkuje Frontline proti blechám?
Otázka: Dobrý den, použila jsem Frontline spray na kotě staré 2 měsíce a chtěla bych vědět, zda tento přípravek blechy zabíjí a jejich vajíčka též nebo jsou blechy jen omráčené a musí se likvidovat jiným způsobem. Dostali jsme totiž 2 měsíční kotě, a to je plné blech, takže se chytám jakékoliv rady jak se blech zbavit a kotěti pomoci od škrábání se a též mám obavy z toho abych neměla blechy po celém bytě v kobercích a sedací soupravě.
Děkuji za odpověď

Odpovídá veterinární lékař MVDr. Michal Gojda: Frontline spray na 2-měsíční zablešené kotě jste zvolila velmi vhodně, tento přípravek samozřejmě blechy usmrcuje a je navíc pro ošetřené zvíře maximálně šetrný a bezpečný. Je-li aplikován v doporučené dávce (počet stisků sprejové pumpičky podle váhy zvířete - viz. příbalová informace pod etiketou obalu nebo na webu), jeho účinnost je velmi vysoká. Vajíčka blech sice nehubí, ale působí poměrně rychle, dřív, než začnou blechy vajíčka produkovat.
Hubící efekt na vajíčka má Frontline Combo Spot on (zakapávací pipeta, která se aplikuje zvířeti na kůži hřbetu při bázi krku). Lze jej použít u kotěte od věku 8 týdnů. Účinnost obou přípravků proti blechám u koček je 1 měsíc - po této době je možné (a vhodné) ošetření opakovat.
Sprejová forma je velmi ekonomická u koček (vzhledem k malé velikosti zvířete), nicméně je u nich často obtížně aplikovatelná, protoře syčivý zvuk pumpičky u většiny koček vyvolává strach a a zněho vyplývající únikové reakce.

S pozdravem,

MVDr.Michal Gojda
MEVET s.r.o.

Je možné kombinovat Frontline Combo s jinými přípravky s repelentními účinky?
Otázka: Dobrý den, dříve jsme používali na pejskovi Advantix od konkurenční firmy, ale měl po něm svědění, hodně se ošíval a evidentně mu to bylo nepříjemné. Přešli jsme proto na nový přípravek Frontline Combo Spot On, který mu už žádné problémy nedělá. V letáku se píše, že účinkuje proti blechám až 8 týdnů, ale proti klíšťatům pouze 4 týdny. Dáváme mu tedy Spot On jen jednou za 2 měsíce, nechceme ho zbytečně předávkovávat chemikáliemi. Teď zjara po oteplení a vyrojení klíšťat ovšem na pejskovi zjišťujeme téměř denně jedno nebo i více klíšťat a to přisátých a nacucaných, hlavně na hlavě, v okolí čumáku nebo na hrudi. Z jiných dotazů a odpovědí vím, že Frontline Combo nemá repelentní účinky na klíšťata a chci se tedy zeptat, jestli je možné FCSO kombinovat s nějakým jiným přípravkem - nejlépe obojkem, který by klíšťata třeba ani nezabíjel ale jen odpuzoval, přičemž ale aby se chemické látky vzájemně neovlivňovaly nebo nekolidovaly. Můžete nějaký výrobek v tomto směru doporučit? Vím, že všude píšete, že je dobré po každé vycházce psa důkladně prohlédnout a vyčesat, ale ta naše fenečka (kříženec) má tak hustou srst, že v ní něco najít nebo vyčesat je téměř nemožné a kdyžtak by to trvalo déle než celá hodinová vycházka, což by při 3 vycházkách denně znamenalo celodenní \"úvazek\" :-). Děkuji předem za odpověď a doporučení.

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Dobrý den,

žádný konkrétní typ Vám nedám, protože skutečně ověřené zkušenosti z použití kombinací antiparazitárních přípravků nejsou (alespoň ne kombinací s Frontlinem). V případě Vaší fenky asi bude určitý limit v její zvýšené senzitivitě na používané přípravky, což může omezovat vyzkoušení jiných. Obecně určité repelentní účinky mají pyrethroidy (syntetické analogy přírodního pyrethrinu), především permethrin, který je ale součástí i Vámi v minulosti použitého Advantixu. Kromě této skupiny látek jsou u některých produktů (v různých aplikačních formách) rovněž proklamovány repelentní účinky, ale je otázkou, nakolik mohou být účinné a navíc se u nich nedá vyloučit podobný výskyt nežádoucích reakcí u senzitivnějších jedinců jako ve vašem případě při použití Advantixu (pyrethroidy jsou navíc toxické pro kočky, takže se nedoporučují ani používat u psa, kde v domácnosti je současně kočka).
Z hlediska bezpečnosti je Frontline pro psy a kočky jednoznačně první v pořadí, totéž platí i z hlediska bezpečnosti lidí, kteří jsou s ošetřenými zvířaty následně v kontaktu. Vzhledem k tomu, že účinná látka fipronil se prakticky nevstřebává do krevního oběhu (nebo jen v minimální míře), respektive do organismu, ale ukládá se do depot v kůži (do mazových žlázek a chlupových váčků), z nichž je postupně uvolňována na povrch kůže a na srst, organismus ošetřeného psa či kočky prakticky nezatěžuje. Z těchto důvodů, i s ohledem na více než patnáctiletou zkušenost s Frontlinem u nás i ve světě (po mnoho let je globálně jednoznačně nejpoužívanějším přípravkem proti zevním cizopasníkům psa a kočky) bych neměl obavu z "předávkování chemikáliemi", jak píšete. Pravidelné měsíční ošetření především v hlavní sezóně klíšťat (duben - září, nejsilnější zpravidla v prvních třech měsících vyjmenovaného období) je doporučované a běžně prováděné. Reflexí na případné nežádoucí účinky je naprosto zanedbatelný počet za celé zmíněné období 15-ti let a totéž platí i o jakýchkoliv podezřeních na negativní dlouhodobý vliv na zdraví zvířat.

Je možné kombinovat více přípravků najednou?
Otázka: Včera jsem aplikovala svému psovi Frontline Spot on pipetu proti blechám. Chci se zeptat, je možné pak použít (za jak dlouho?) i Frontline spray a dát jí antiparazitní obojek? Není toho moc najednou?

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Po aplikaci pipety Frontline Spot on na zvíře by neměly být použity žádné další přípravky, zejména proto, že nejsou známy interakce mezi různými produkty při kombinovaném použití.
Frontline Spot on likviduje dospělé blechy efektivně, pokud však je napadení masivnější, může celková eliminace blech (jejichž vývojové fáze - vajíčka, larvy a kukly - se nacházejí v prostředí, v němž zvíře žije, tedy nejčastěji v prostředí domácnosti) trvat i po ošetření Frontlinem delší časovou periodu (řádově několik týdnů až měsíců). Rychlejší eliminaci bleší populace poskytuje Frontline Combo, který působí také na vývojová stádia tohoto zevního cizopasníka - doporučoval bych tedy pro příští ošetření (po 1 měsíci) použít tento posledně jmenovaný přípravek (k dostání u veterináře, případně v lékárně) a po dalším měsíci znovu.
Použití Frontlinu spreje, pokud je pes již ošetřen spot on pipetou, také není v souladu s pokyny k použití a nebylo by proto vhodné jej použít dříve než za měsíc od ošetření pipetou, ovšem rovněž samostatně. Pokud je sprej použit v dostatečné /doporučené dávce (je uvedena v příbalové informaci, po odlepení etikety na aplikační nádobce), rovnoměrně na celý povrch zvířete, vykazuje leckdy i lepší výsledky, především rychlejší nástupu účinku.

Je možné použít Frontline na psa s hmotností nižší než 2 kg?
Otázka: Mám téměř dvouletou fenku yorkshire teriéra s hmotností 1,4 kg. Je možné použít Frontline Spot-On k ochraně proti klíšťatům?

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Frontline Spot-On a Frontline Combo Spot-On je možné použít u psů starších 8 týdnů a s hmotností větší než 2 kg.
Proto bych u malých psích plemen nedosahujících hmotnostního limitu doporučoval k ochraně proti klíšťatům a blechám použít Frontline spray.

Je možné použít Frontline pro psy na kočky?
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je možné použít Frontline Combo Spot On pro psy na kočky? Pokud ne, proč?

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Frontline Combo pro psy má trochu odlišné složení od téhož přípravku určeného kočkám - liší se v objemu jedné ze dvou účinných látek. Z tohoto důvodu by měla být jednotlivá balení použita pro druh (u psů i váhovou kategorii), pro něhož jsou určena.

Je možné používat pipetu Frontline a zároveň i sprej Frontline?
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné používat pipetu Frontline a zároveň i sprej Frontline? Naše tříměsíční štěně trpělo na blechy, které chytilo zřejmě od venkovních koček, které je mají, podařilo se mi je vyhubit sprejem, už zhruba 2 týdny u něj žádné blechy ani drbání se nepozoruji. Asi tak od pondělí se začíná opět drbat, i když žádné dospělé blechy nepozoruji, může se tedy jednat o další vývojová stádia? Ve středu večer jsem mu aplikovala pipetu Frontline, drbání nemizí. Ještě mě napadlo, že ho zkrátka jen svědí kůže, má už celkem dlouhou a poměrně hustou srst, minimálně 6 cm, jedná se o plemeno ši-tzu. Prosím poradťe mi, budu Vám velmi vděčná.

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Problém může být skutečně v bleší populaci, která je přítomna v prostředí, v němž zvířata žijí. Zejména kočky bývají zdrojem, respektive rezervoárem dospělých blech, které produkují vajíčka, padající z napadených zvířat na zem. Z nich se za pár dní líhnou larvy, mající schopnost aktivního pohybu, kterého využívají k zalézaní do škvír a různých štěrbin v podlaze (koberce, parkety aj.) z důvodu ukrytí před světlem a mechanickými vlivy. Larvy se rovněž za pár dní zakuklí a dospělá blecha opouští kuklu za další 1 - 2 týdny a napadá hostitelská zvířata. Cyklus se může za příznivých podmínek mnohokrát opakovat a není-li přerušen, může jeho intenzita postupně spíš narůstat (pro zajímavost - jedna bleší samička může produkovat několik desítek vajíček denně a během života až několik stovek!).
Bez ošetření všech zvířat v domácnosti přípravkem Frontline lze stěží očekávat eliminaci bleší populace; základním opatřením by tedy mělo být i ošetření koček, které jsou zdrojem těchto zevních cizopasníků. Zároveň jsou vhodná zesílená úklidová opatření, zejména důkladné opakované vyčištění (především koberců, parket, ale i čalouněného nábytku) vysavačem - odpadní sáček je nutné po vysátí vždy hned zlikvidovat.
Současné použití pipety a spreje Frontline nebylo testováno, takže nejsou k dispozici výsledky, které by potvrzovaly bezpečnost této kombinace. Přípravek je tedy doporučeno používat samostatně (dávka v pipetě je dostatečná), s minimálním intervalem 1 měsíce mezi aplikacemi. V těchto intervalech je samozřejmě možné měnit aplikační formy. Ve Vašem případě bych doporučoval pro příští ošetření použít pipetu Frontline Combo Spot on (pro váhovou kategorii vašeho pejska), která působí i proti vývojovým stádiím blech (vajíčkům, larvám a kuklám). Pro ošetření koček by tento produkt byl rovněž nejvhodnější volbou.
Frontline Combo je k dostání na veterinárních pracovištích, případně v lékárnách.
Problém svědivosti vašeho psa samozřejmě může mít i jinou příčinu, i když blechy bývají nejčastějším důvodem. Po důkladném prohlédnutí srsti, respektive celého kožního pokryvu (nejlépe pomocí hřebínku), se zpravidla dá přítomnost blech na zvířeti zjistit - buď na nějakou narazíte přímo, nebo objevíte v srsti bleší exkrementy - tmavé hrudky podoby makových zrníček, které představují natrávenou krev. Pokud se ani opakovanou prohlídkou nepodaří živé blechy či stopy po nich zjistit, může být problém jinde (v takovém případě bych doporučoval navštívit vašeho veterinárního lékaře). Upozorňuji však na možnou (a častou) alergii na bleší kousnutí, kterou je u psa schopná vyvolat i jediná blecha, jejíž přítomnost samozřejmě nemusíte zjistit.

Koupání před a po aplikaci Frontline Spraye
Otázka: Vím, že se doporučuje nekoupat 48h před aplikací Frontline Spray. Zajímalo by mě na kolik procent by účinkoval po aplikaci 24h po koupání. Kvůli blechám. Šlo by aplikovat po koupání a za pár dní znovu?

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Doporučení použít Frontline až 48 hodin před nebo po koupání vychází z faktu, že účinná látka (fipronil) se po aplikaci na povrch zvířete váže na tukové substance kožního mazu. Prostřednictvím kožního mazu je fipronil transportován do mazových žlázek a chlupových váčků uložených v kůži a z těchto depot je postupně uvolňován zpět na povrch těla – zajišťuje tak dlouhodobou ochranu proti zevním cizopasníkům. Pokud dojde k použití agresivního šamponu, může dojít k rozpuštění části kožního mazu a naváže se tím pádem menší množství účinné látky – v případě koupání před aplikací. Pokud bychom zvíře koupali brzy po aplikaci, mohla by se odplavit část účinné látky, která ještě nebyla odtransportována do kožních depot spolu s kožním mazem.
Zdá se, že u většiny psů nesnižuje koupání 2 dny před nebo 2 dny po aplikaci účinnost ošetření Frontlinem. Pokud pes netrpí zvýšenou suchostí pokožky (srsti), lze předpokládat, že - při použití kvalitního jemného šamponu pro psy – nebude účinnost přípravku Frontline® spray snížena, respektive že nebude zkrácena délka účinnosti. Pro maximální jistotu je však vhodnější termín vynechání koupání 2 dny před či po ošetření Frontlinem. Celkovou aplikaci by bylo vhodné zopakovat až po uplynutí 1 měsíce, i když bezpečnostní studie prokázaly neškodnost i při podstatném zkrácení intervalů mezi aplikacemi.

Lze použít Frontline u březí či kojící feny?
Otázka: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli mohu použít váš přípravek u fen v polovině březosti a u kojících fen. Děkuji za odpověď.

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Dobrý den,

Frontline i Frontline Combo je možné použítu březích i kojících fen.

U kojících fen je vhodné zajistit, aby nedošlo k případnému olizování místa aplikace na hřbetě feny štěňaty (v případě aplik. formy spot on). Při použití sprejové formy Frontline je nutné aplikovat přípravek feně mimo prostor se štěňaty a ke štěňatům ji pustit až po zaschnutí (zpravidla asi půl hodiny). Při ošetření kojící feny sprejovým Frontlinem je také vhodné vyhnout se aplikaci na struky (s ohledem na následně sající štěňata).

S pozdravem,

MVDr.Michal Gojda MEVET s.r.o.

Možné důvody zdánlivě snížené účinnosti přípravku Frontline Spray u kočky
Otázka:

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Důvody zdánlivě nedostatečné účinnosti mohou být dva:

1. nesprávná, resp. nedostatečná aplikace
  • v závislosti na délce srsti je nutno základní dávku (6 stisků na 1 kg hmotnosti) až zdvojnásobit (tj. u dlouhosrstých psů nebo koček až na 12 stisků na 1 kg);
  • přípravek musí být aplikován na kůži, nejenom na povrch (srst), zvláště u dlouhosrstých zvířat; při ošetření je vhodné po rozhrnutí srsti a aplikaci jemné zamasírování přípravku do kůže (používat gumové rukavice)
  • celková dávka musí být rozprostřena rovnoměrně na celý povrch těla včetně končetin a ocasu; ošetření hlavy věnovat pozornost, přípravek raději aplikovat manuálním zapravením (pozor na oči, nos, uši, ústní dutinu/pysky) - viz. níže
  • kočky zpravidla špatně snášejí sprejovou aplikaci (bojí se syčení pumpičky) - přípravek je tedy možno nastříkat na ruku v rukavici (dejme tomu po 2 - 3 stiscích) a aplikovat jej manuálně přímým nanesením na kůži; celková dávka musí být samozřejmě dodržena
  • další informace - viz.druhá strana etikety na obalu přípravku

2. přítomnost vývojových fází blech (vajíček, larev a kukel) v prostředí domácnosti, z nichž dorůstají dospělé blechy a znovu napadají hostitele - kočku; v takovémto případě je vhodné použití přípravku, který kromě dospělých blech hubí i tato vývojová stádia a napomáhá tak rychlejší eliminaci bleší populace z prostředí, v němž zvíře žije.

Jako optimální přípravek v tomto směru je FRONTLINE Combo Spot on Cat, který je v prodeji u veterinárních lékařů a v lékárnách. Aplikační forma Spot on (pipeta s malým objemem tekuté lékové formy, která se nakápne na kůži hřbetu a sama se rozprostře během 1 - 2 dnů na celý povrch těla) je pro ošetření kočky také mnohem jednodušší, časově nenáročná a zvíře nestresuje.

Pokud se týče frekvence opakování, měl by být zachován interval 4 týdnů (bezpečnostní studie pro častější aplikaci nejsou k dispozici). Naopak je ale pravidelná měsíční aplikace vhodná zejména v podmínkách častějšího a intenzivnějšího zablešení a rovněž v sezóně výskytu klíšťat (březen až říjen).

 

Může nastat zvracení po aplikaci přípravku Frontline?
Otázka: Dobrý den, mám dotaz ohledně vedlejších účinků Frontline. Ve čtvrtek večer jsme aplikovali u našeho ročního 11 kg psa roztok určený pro psy od 10 kg. v neděli a v pondělí ráno několikrát zvracel, pouze žaludeční šťávy. Není možné, že by to mělo spojitost?

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Zdravotní potíže (opakované zvracení), které se vyskytly u vašeho psa, s největší pravděpodobnosti neměly souvislost s přípravkem Frontline, kterým bylo zvíře ošetřeno 2 - 3 dny předtím. Vyšší pravděpodobnost takovéto souvislosti by byla v případě výskytu zvracení do několika hodin po ošetření, pokud by došlo k olízání přípravku z místa aplikace. I v těchto případech však zpravidla dojde spíš ke zvýšenému slinění.

Vzhledem k tomu, že účinná látka se vstřebává jen v zanedbatelné míře,

je bezpečnost přípravku velmi vysoká. Zvracení jako případný nežádoucí účinek je uváděno jako vzácné.

Pokud nedošlo k úplné úpravě zdravotního stavu vašeho psa, byla by vhodná návštěva (nebo alespoň konzultace) vašeho veterinárního lékaře.

S pozdravem,

MVDr.Michal Gojda

Od kdy použít Frontline Spray na koťata?
Otázka: Může se spray použít i pro 4týdenní koťátka proti blechám. V e-shopech se oproti Vašim stránkám uvádí minimální věk 8 týdnů?

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Frontline Spray je možné použít v případě potřeby u koťat (stejně jako u štěňat) již od věku 2 dnů.

Údaj o možnosti prvního ošetření koťat ve věku 8 týdnů platí pro ošetření aplikační formou Spot on - zároveň by neměla být váha ošetřeného kotěte nižší než 1 kg.

Odolnost Frontlinu proti vodě
Otázka: Je pravda, že je Frontline odolný proti vodě?

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Informace o odolnosti přípravku FRONTLINE proti vodě je pravdivá, ale je vhodné zohlednit následující:

  • koupání psa vynechat 2 dny před a 2 dny po aplikaci přípravku
  • občasné zmoknutí po ošetření Frontlinem účinnost prakticky nesnižuje
  • totéž platí pro šamponování (kvalitním jemným šamponem) a koupání v přírodních vodních zdrojích, není-li příliš časté - koupání častější než 1 x týdně může účinnost (respektive její délku) zkrátit
  • při ošetření sprejem je nutné aplikovat dostatečnou dávku, která je dána počtem stisků tlakové pumpičky v návaznosti na váhu zvířete (a délku srsti)
  • přesná specifikace je součástí návodu k použití, který je umístěn pod etiketou sprejové nádobky), rovnoměrně na celý povrch těla a na kůži, ne pouze na srst ( to platí zvláště u dlouhosrstých psů) - aplikovaný přípravek zapravit /vmasírovat na kůži rukou chráněnou gumovou rukavicí.

Vzhledem k velmi silnému výskytu klíšťat na většině území v letošním roce doporučuji také prohlídku psa po každé vycházce (zejm. pohyboval-li se v lese, křovinatém terénu, v parkových porostech apod.) a odstranění těchto cizopasníků pohybujících se na povrchu a v srsti. Nejčastěji jsou vizuálně zjistitelní na povrchu těla psa v následných 30 - 60 minutách po návratu z vycházky.

 

Použití Frontline proti všenkám na morčatech
Otázka: Chci se zeptat, jestli je vhodné použít Frontline i proti všenkám na morčatech. Je účinný i na ně?

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Frontline je na všenky účinný, registrovaný je však pouze pro použití u psů a koček.

Použití Frontline Spray pro odstranění cizopasníků u papouška
Otázka: Dostal jsem doporučení na Frontline Spray při odstranění cizopasníků (čmel hůlkový) u papouška, je prý ohleduplnější než Arpalit a pod. preparáty. Je možně tento přípravek takto použít, případně nějaké doporučení ....

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Frontline je registrován pro použití u psů a koček. Jiná zvířata je možné ošetřit Frontlinem pouze na vlastní nebezpečí. Zdá se, že Frontline má obecně nízkou toxicitu u teplokrevných živočichů, v širším měřítku to však prokázané není a ví se např. že u králíka může vyvolávat vážné zdravotní poruchy. Doporučuji poradit se s odborníkem na exotické ptactvo, například veterinářem ze ZOO.

Pokud se rozhodnete pro Frontline Spray, při aplikaci si dejte pozor na odvětrávání výparů při aplikaci. Nosičem fipronilu ve Frontline Spray je alkohol a ten může při nadýchání ve velmi vysoké koncentraci způsobit problémy zvířatům s velmi nízkou váhou.

Princip fungování Frontline Spraye na kočky
Otázka: Chtěla bych se zeptat, jak vlastně funguje Frontline spray na kočky. V popisech produktů se mi to nepodařilo najít. Látka se udržuje v kůži zvířete a tím odpuzuje (a hubí?) blechy? Rozšírí se ta látka i na místa, kde se nepovedl aplikovat postřik? Pokud to blechy zabíjí, za jak dlouho po aplikaci přípravku to asi účinkuje?

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Frontline Spray je potřeba aplikovat rovnoměrně na celý povrch zvířete (platí to pro psa stejně jako pro kočku) v dostatečné dávce, v závislosti na váze zvířete - tak, jak je uvedeno v příbalovém letáčku (v případě balení Frontline Spray 100ml, který se používá u koček, se dávkuje 6 - 12 stisků tlakové pumpičky na 1 kg váhy zvířete, podle délky a hustoty srsti; u krátkosrstých platí spodní hranice dávkování, u dlouhosrstých je vhodná až horní hranice, tedy 12 stisků /kg váhy kočky). Vhodné je při aplikaci současně přípravek jemně zamasírovat do kůže zvířete (rukou, chráněnou gumovou rukavicí).

Účinná látka - fipronil - se naváže na tukové substatnce kožního mazu, pomocí něhož proniká do kožních struktur, konkrétně do chlupových váčků a mazových žlázek. V nich je ukládán a postupně uvolňován zpět na povrch kůže a na srst, kde dlouhodobě udržuje účinnou koncentraci. Blechy a klíšťata jsou zahubena po kontaktu s touto látkou při pohybu na kůži / v srsti.

Na rozdíl od lékové formy Spot on, která se aplikuje na jedno místo na kůži (na hřbetě mezi lopatkami) a je odtud samovolně rozprostřena postupně na celý povrch zvířete, u sprejové formy je třeba skutečně ošetřit celý povrch kočky nebo psa. Zvláště u kočky je to dost nepraktické, protože kočky zvuk sprejové pumpičky většinou děsí, což znesnadňuje korektní ošetření. Je možné nestříkat přípravek přímo na kočku, ale v jisté vzdálenosti od kočky na ruku chráněnou rukavicí a přípravek mechanicky aplikovat vmasírováním (je potřeba 2 osob, v jednom se to obtížně zvládá). Celkovou dávku je při tom třeba rovněž dodržet.

Výhodou spreje je rychlejší nástup účinku. Blechy zabíjí zpravidla do 4 - 8 hodin po kontaktu a účinek proti blechám přetrvává u koček po dobu asi 5 týdnů, proti klíšťatům po 3 - 4 týdny.

Proč můj pes po aplikaci FRONTLINU stále nosí domů klíšťata?
Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala, proč můj pes po aplikaci spot-onu Frontline stále nosí domů klíšťata? Většina jich je nepřisátá. Znamená to, že tento přípravek nepůsobí jako repelent? Působí (zabíjí) pouze při přisátí klíštěte do kůže? Děkuji za odpověď.

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Dobrý den,

Frontline nemá repelentní účinek, takže lezoucí klíšťata i na zvířeti ošetřeném tímto přípravkem můžete najít.

K zahubení klíšťat dochází kontaktem klíštěte s účinnou látkou, která se nachází na povrchu kůže a srsti. Tato účinná látka (fipronil) se po aplikaci přípravku váže na tukové substance kožního mazu a jeho prostřednictvím proniká do mazových žlázek a chlupových váčků lokalizovaných v kůži. Z těchto depot se postupně uvolňuje zpět na povrch a obnovuje koncentraci účinné látky.

Při pohybu v srsti zvířete dojde tedy ke kontaminaci klíštěte fipronilem a k jeho následnému usmrcení. Od napadení klíštětem dochází k jeho zahubení v průběhu několika hodin a většina cizopasníků je usmrcena dřív, než se stačí uchytit v kůži. I po případném přisátí však dojde minimálně u 90% těchto klíšťat k jejich úhynu, a to do 24 - 48 hodin po napadení (k přenosu závažných onemocnění od klíštěte dochází zpravidla až po uplynutí právě této doby).

Pokud chcete minimalizovat riziko silného napadení, je v době sezóny klíšťat vhodná zběžná prohlídka psa (event. i za pomoci hřebene) po každé vycházce, zejména pokud se evidentně nacházíte v zóně zvýšeného výskytu (tyto zóny se mohou rok od roku lišit - místa se slabým výskytem např. v minulém roce mohou mít letos masivní výskyt klíšťat a naopak). Zjištěná pohybující se klíšťata je vhodné manuálně odstranit (rukou chráněnou rukavicí).

S pozdravem,

MVDr.Michal Gojda

Proč po ošetření přípravkem Frontline nacházím na zvířeti stále blechy?
Otázka: Před týdnem jsme aplikovali všem našim kočkám přípravek Frontline Combo, nicméně i po této době jsem na nich ještě několik blech našla. Nevím, zda to znamená, že přípravek ještě zcela neúčinkoval, anebo naopak už neúčinkuje a je potřeba ho použít znovu. Kočky jsou doma a nepřicházejí do styku s jinými zvířaty.

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Dospělé blechy na zvířatech mohou být svým způsobem pouhou špičkou ledovce. Početně významnější mohou být vývojová stádia blech (vajíčka, larvy, kukly), která jsou produkována dospělými parazity a jsou přítomny v prostředí, v němž se hostitelská zvířata (psi, kočky) vyskytují. Početnost těchto vývojových populací závisí především na době /délce výskytu dospělých blech na zvířatech a také samozžřejmě na počtu chovaných zvířat. Čím déle invaze na kočkách /psech trvá a čím vyšší je počet hostitelů v domácnosti, tím je populace vývojových fází v prostředí početnější (bleší samička může produkovat až několik desítek vajíček denně).

Likvidace dospělých parazitů na zvířatech přípravkem Frontline Combo je otázkou maximálně 24 hodin. Další blechy, které nacházíte na kočkách i později, jsou dospělci, kteří dokončili vývoj v prostředí domácnosti a aktuálně atakovaly hostitelské zvíře - v době, kdy je zásah Frontlinem (respektive fipronilem - jednou ze dvou účinných látek přípravku) ještě nestačil zahubit.

Druhá účinná složka přípravku - (S)-methopren - působí jako růstový inhibitor vývojových fází blech. Konkrétně kontaminuje kladená vajíčka na srsti zvířete a významně snižuje jejich následnou líhnivost. Tímto způsobem ovlivňuje rychlost potlačení bleší populace v prostředí, v němž napadená zvířata žijí.

V závislosti na síle invaze se tedy odvíjí i rychlost eliminace blešího problému. Ošetření všech koček/ psů v domácnosti přípravkem Frontline Combo s pravidelnými měsíčními intervaly (v případě silné invaze alespoň 2 - 3x po sobě) je nejúčinnějším způsobem ochrany. Doporučit lze i důkladný a častější úklid podlah, především koberců a parket, ale i čalouněného nábytku, kam mají kočky přístup, vysavačem (sběrné sáčky je potřeba vždy po skončení vyjmout a odstranit).

Proč přípravek nezabírá?
Otázka: Nechali jsme našemu psímu miláčkovi u veterináře aplikovat do kožíšku Frontline®. Bohužel jsme doposud nezaznamenali jeho účinek. Stále z jejího kožíšku vybíráme klíšťata v různých velikostí. Jedná se o bílého dlouhosrstého středního špice. Pejsek s námi chodi pravidelně na naší zahrádku, do parku. Můžete nám zodpovědět otázku, proč dosud přípravek nefunguje????

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Z Vašeho dotazu vyplývá, že se nacházíte v oblasti silného zamoření klíšťaty. Předpokládám, že minulý rok jste klíšťata na ošetřeném zvířeti zaznamenali jen sporadicky, ale vlivem mírné letošní zimy jej jejich výskyt extrémně vysoký. Ošetření Frontline®m přináší poměrně vysoký stupeň chráněnosti, nicméně jak je uvedeno v příbalové informaci, nezajistí 100% ochranu. Malá část klíšťat (orientačně do 10-ti%) se stačí uchytit a začít sát dřív, než jej přípravek stačí zahubit. Nicméně k usmrcení fixovaných klíšťat dojde do 24 - 48 hodin po uchycení, čímž se významně eliminuje eventuální riziko přenosu transmisivních (přenášených cizopasníky) infekcí (borrelióza, klíšťová encefalitida). K uvolňování těchto zárodků z klíštěte do hostitelského zvířete dochází totiž nejčastěji právě až po 48 hodinách sání.

Zde je potřeba si uvědomit: jestliže loni atakovalo v jedné lokalitě v průběhu jednoho dne psa dejme tomu 5 - 10 klíšťat, mohl se stačit uchytit jeden parazit nebo také žádný. Jestliže je letos prostředí promořeno například v trojnásobné intenzitě oproti minulému roku, může dojít k uchycení trojnásobného počtu klíšťat - tedy dvěma až třem.

Důležitý je další moment: při použití formy Spot on u psa s dlouhou hustou srstí je v případě, že se jeho váha blíží horní hranici použitelnosti dané velikosti pipety, použít raději pipetu pro vyšší váhovou kategorii psa. Například, pokud má pes typu špice váhu mezi 17 - 20 kg, bude vhodné nepoužít Frontline® Spot on Dog M (určený pro psy o hmotnosti 10 - 20 kg), ale o kategorii vyšší, tedy Fronltine Spot on Dog L (pro hmotnost 20 - 40 kg).

Další řešení je v použití sprejové formy - ta ovšem vyžaduje přesné dávkování (počet stisků tlakové pumpičky podle hmotnosti zvířete - je uvedeno v návodu na etiketě), zapravení až na kůži (pomocí vmasírování rukou chráněnou rukavicí) a ošetření celého povrchu těla. Při takto korektně provedeném ošetření, sice časově náročnějším a zpravidla nepříliš příjemném zvířeti, lze dosáhnout lepšího výsledku zejména u zvířat, u nichž zakapávací forma Spot on nemá dostatečný efekt (transportní schopnost kůže nemusí být paušálně u všech psů či koček dostatečná).

Pokud by ani po ošetření Frontline®m spray nebyl pozorován žádoucí účinek, bude asi vhodné zkusit jiný přípravek, po konzultaci s Vaším veterinárním lékařem. Účinná látka Frontlinu - fipronil - se váže na tukové substance kožního mazu a jeho prostřednictvím je transportována po povrchu kůže. Pokud produkce nebo složení kožního mazu jsou nějakým způsobem odchýlené (což neznamená, že to musí zvířeti způsobovat nějaký zjevný problém), vazba účinné látky nemusí být dostatečná a efektivita po ošetření je nižší - což se může výrazně objevit právě v silně zamořeném venkovním prostředí.

Vzhledem k letošní intenzitě výskytu klíšťat je vhodné pamatovat na kontrolu zvířete po návratu z vycházky - tzn. prohlédnout a odstranit lezoucí cizopasníky z povrchu těla. Počítejte s tím, že pohybující se klíšťata se na srsti mohou objevit ještě i po několika hodinách. Vizuální kontrolou a eliminací cizopasníků ze srsti psa se dá významně snížit intenzita napadení.

Při této činnosti je vhodné se chránit gumovými rukavicemi pro vyloučení možné infekce z klíšťat a cizopasníky samozřejmě nerozmačkávat.

Jako hraniční váhu pro použití pipety Spot on Dog M pro dlouhosrstého psa bych viděl 8 kg hmotnosti, pod 8 kg by měla stačit pipeta Spot on Dog S. Důležité však je, aby obsah pipety byl aplikován skutečně na kůži, ne pouze na srst. Dva dny po ošetření (a raději i 2 dny před aplikací) by neměl pes být koupán. Frontline® Spray je možné při silném zamoření průběžně použít na predilekční místa - tedy končetiny, plece a krk, maximálně však 1x za 10 dnů.

Rizika olíznutí Frontline Spraye
Otázka: Může se něco stát psovi, který se olizuje po nastříkání Frontline sprayem?

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Po aplikaci Frontline spraye je potřeba zabránit lízání do doby, dokud nedojde k zaschnutí přípravku na těle zvířete. K zaschnutí dochází poměrně rychle vzhledem k tomu, že přípravek obsahuje izopropanol, tedy látku, která se rychle odpařuje. Zasychání je otázkou několika minut. U velkých plemen s dlouhou hustou srstí maximálně půl hodiny.

Pokud i dojde k náhodnému olíznutí, není třeba mít zbytečné obavy - může se objevit následně jenom krátkodobé slinění jako reakce na výše zmíněný izopropanol.

Ideální doba k alikaci je večer před spaním, protože přes noc se pes zpravidla věnuje spánku a nikoliv sám sobě, tedy péči o své vlastní tělo.

Po zaschnutí dochází zejména u dlouhosrstých zvířat k mírnému slepení srsti - je proto vhodné srst po dokonalém vyschnutí nebo následný den jemně rozčesat za použití hřebene.

Rozdíl mezi přípravky Frontline a Frontline Combo
Otázka: Jaký je rozdíl mezi přípravkem Frontline Spot-On a Frontline Combo?

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Přípravky FRONTLINE a FRONTLINE Combo obsahují stejnou účinnou látku – fipronil, která usmrcuje dospělé zevní cizopasníky – klíšťata, blechy a všenky.

FRONTLINE Combo obsahuje navíc další účinnou látku – (S)-methopren – která působí na hubení vývojových stádií blech. Těmito vývojovými stádii jsou vajíčka, larvy a kukly. Dospělá bleší samička začne brzy po napadení hostitele (psa či kočky, výjimečně také člověka) a opakovaném nasátí krve produkovat vajíčka, která padají z povrchu těla na zem. Zde se z nich po několika dnech líhnou larvy, které se zpravidla zakuklí do 1 – 2 následujících týdnů. Larvy mají schopnost omezeného pohybu, kterého využívají při shánění potravy a také pro hledání vhodného úkrytu (škvíry v podlaze, mezery v parketách, místa pod nábytkem, bytové textilie, koberce). Postupně na sebe nabalují zbytky a částečky organického i anorganického materiálu a přecházejí do dalšího stádia – fáze kukly. Ta představuje nejodolnější formu celého vývojového cyklu, schopnou přežívat v prostředí mnoho měsíců - to v případě, že podmínky (zejména teplota, vlhkost vzduchu a především přítomnost vhodného hostitele) pro přeměnu v dospělou blechu nejsou příznivé.V opačném případě může dojít k dokončení vývoje cizopasníka vyklubáním dospělé blechy z kukly během 10 – 20 dnů. Vajíčka, larvy a kukly blech představují potenciální riziko, které může při neřešeném zablešení zvířat způsobit postupné promoření domácnosti. Takovouto pokročilou fázi problému je mnohdy nutné řešit radikální desinsekcí celého bytu. Za zmínku stojí, že dospělé blechy na hostitelských zvířatech představují v podstatě pouze špičku ledovce – zhruba 5% z celé přítomné populace; 95% tvoří právě vývojová stádia v okolním prostředí.

(S)-methopren, který je navíc obsažen v přípravku FRONTLINE Combo Spot-On, je růstovým inhibitorem hmyzu a účinně brání rozvoji zmíněných růstových fází blech. Působí v největší míře na vajíčka bezprostředně po jejich kladení ještě v srsti ošetřeného zvířete -takto kontaminovaná vajíčka zpravidla nejsou schopna dalšího vývoje. Hubí nebo fatálně oslabuje také larvy, přítomné zejm. na poduškách či podložkách pelíšků, případně na plochách, s nimiž je zvíře v častém kontaktu.

Kombinace jmenovaných dvou látek - fipronilu a (S)-methoprenu v přípravku FRONTLINE Combo tedy působí rychlejší eliminaci blech a preventivně brání jejich rozvoji.

Škodí kontakt s Frontlinem pro kočky v těhotenství (u člověka)?
Otázka: Chtěla jsem se zeptat, zda škodí kontakt s Frontlinem pro kočky v těhotenství (u člověka). Pokud ano, jak mám kočky odblešovat, resp. provádět prevenci?

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Není mi známo, že by kontakt s kočkou ošetřenou Frontlinem měl mít jakýkoliv vliv na zdraví člověka (včetně v těhotenství).

Přípravek sám o sobě může způsobit podráždění sliznic a očí, a zvířata nebo osoby, u nichž je známa přecitlivělost na insekticidy (látky určené k hubení hmyzu) nebo alkohol, by neměly přijít do kontaktu s Frontlinem.

S ošetřenými zvířaty by se nemělo manipulovat, dokud aplikovaný přípravek nezaschne. Vhodné je proto provést ošetření večer, aby byl zajištěn nerušený transport přípravku na povrchu zvířete přes noc, kdy je vyloučen kontakt člověka s ošetřeným zvířetem.

Během těhotenství se doporučuje obecně omezit kontakt s kočkami, zejména s těmi, které se pohybují venku a u nichž lze předpokládat (byť sporadicky) lov myší a jiných drobných hlodavců - z důvodu rizika přenosu toxoplazmózy. Z těchto důvodů se rovněž nedoporučuje zkrmování syrového masa kočkám. Rovněž dodržování zvýšené osobní hygieny po kontaktu s kočkou (mazlení, ošetřování, manipulace s krmnými a napájecími miskami, toaletou apod.) je doporučováno především v období těhotenství.

Účinost Frontline Spot-On po koupání
Otázka: Frontline jsme ještě nepoužívali a tak nevím jestli po aplikaci Spot-On může pes do vody. Máme zlaťandu, která hrozně miluje vodu. Každý den je v řece (když je hezky). Poraďte prosím, co by bylo pro ni nejlepší.

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Přípravek FRONTLINE Spot-On má minimální rozpustnost ve vodě, takže občasné koupání nesnižuje výrazně účinnost, respektive délku účinku.

Nicméně je vhodné nekoupat psa 2 dny před a 2 dny po aplikaci (koupání v přírodních vodních zdrojích po dva dny po aplikaci je dokonce třeba zabránit). Koupání častější než 1x týdně však délku účinku může zkracovat.

Zabere Frontline i na roztoče - dravčíky?
Otázka: Mému psovi byl zjištěn dravčík. Chtěla bych se zeptat zda spray Frontline, nebo pipeta proti tomuto roztoči zabere.

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Frontline má zpravidla velmi dobrý efekt i na dravčíka, přestože je účinek registrován pouze na blechy, klíšťata a všenky.

Za vhodnější bych považoval spray, kterým zajistíte skutečně dokonalé ošetření celého těla. Dávka musí být dostatečná, po nastříkání na kůži je vhodné přípravek ještě lehce vmasírovat (za použití gumových rukavic) a ošetřit skutečně celý povrch včetně hlavy (opatrně kolem očí, nosu, tlamy, uší). Množství použitého přípravku na váhu Vašeho psa i ostatní důležité informace najdete po odlepení etikety, která je součástí balení.

Doporučitelné bude opakované ošetření po 4 týdnech.

Zmoknutí pejska po aplikaci Frontlinu Spot on
Otázka: Aplikovala jsem pejskovi Frontline® Fpot on a za tři hodiny po aplikaci zmokl (ale hodně). Má i toto vliv na účinnost ?

Odpovídá veterinární lékar MVDr. Michal Gojda: Zmoknutí 3 hodiny po aplikaci Frontlinu je skutečně krátká doba, obecně se nedoporučuje koupání po 2 dny od ošetření. Nicméně zmoknutí představuje přeci jenom méně agresivní ovlivnění kožního pokryvu a jeho součástí než koupání, zejména za použití šamponu. Pravděpodobně ale ke ztrátě části aplikovaného přípravku následkem promoknutí došlo, takže lze předpokládat, že ochrana proti cizopasníkům bude nižší, respektive délka účinku se zkrátí. Pro příště doporučuji aplikovat přípravek večer před spaním (tedy už po posledním venčení), čímž možnost následného náhodného zmoknutí bude vyloučena. Navíc bude pes přes noc mimo kontakt s lidmi - příslušníky domácnosti a vyloučí se tak možnost hlazení na místě aplikace několik hodin od ošetření.

​​​